Utvikling av DigPilot Maskinstyring går inn i ny fase i 2017 og 2018

For å møte utviklingen fra konkurrentene i kommende år, har vi satt sammen en litt annerledes og tyngre Ingeniørteam. De er presentert nedenfor, og vil danne ryggraden i en forskerbasert og høyt utdannet Ingeniørmiljø. En Dr. og en Siv Ing styrker utviklingsgruppa vår, DigPilot maskinstyring vil de kommende to år oppgraderes med både programvare, nye funksjoner og ikke minst ny sensorgenerasjon og datamaskiner. Vi vil passe på at utviklingen tar hensyn til alle våre kunder, som vil kunne oppgradere utstyret de allerede har.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Fra venstre, Siv Ing Erik Sørngård, Siv Ing Christopher Westlye og Dr. P Erik Lea.

Erik Sørngård er utdannet Siv Ing fra NTNU, hovedfag i elektronikk. Erik har bred erfaring fra både universitet og utdanningsinstitusjoner. Men viktigst, han har de siste 9 år vært fast ansatt i Gundersen & Løken AS med ansvar for utvikling, dokumentasjon og produksjon av DigPilot maskinstyring. Med snart 2000 enheter produsert og solgt har Erik Sørngård de beste forutsetninger for å lede Gundersen og Løken AS forsknings- og utviklingsteam til neste generasjon av maskinstyring.

Christopher Westlye er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk ved NTNU, med en spesialisering i innvevde systemer/embedded systems. Han har blant annet utviklet et menneske-maskin grensesnitt med Microsoft Kinect i .NET, for å manipulere 3D-figurer med hendene. De siste årene har han vært ansatt hos National Instruments i Stockholm, hvor han har blitt rotert mellom forskjellig tekniske stillinger som del av firmaets Graduate program.
Fra og med 5. April i år har Christopher fulltidsstilling hos Gundersen & Løken AS, som ansvarlig for utvikling og vedlikehold av software til DigPilot maskinstyring.

Erik Lea er Doktor i elektrooptikk og har utviklet sveiseutstyr for optiske fibre for Ericsson, kompensasjonssystemer for høyspentanlegg hos ABB og optiske målesystemer hos Simtech i Singapore. De siste årene har Erik Lea utviklet elektronikk-hardware, blant annet hatt ansvar for design av DigPilot to antenne roveren. Fra 1. april i år har Erik Lea fulltidsstilling hos Gundersen og Løken AS, som ansvarlig for utvikling av hardware til DigPilot maskinstyring. I tillegg til å optimere og videreutvikle elektronikken i DigPilot-roveren kommer hans bakgrunn i fysikk og målesystemer til å være uvurderlig i utvikling av ny sensorteknologi som vil bli tatt i bruk i DigPilot systemene i årene som kommer.

Erik Sørngård, Erik Lea og Christopher Westlye utgjør et kraftig team som vil fremvise nye og spennende produkter allerede rundt kommende årsskifte.
Fra neste år vil DigPilot Maskinstyring fremstå som et helt nytt og moderne program, med en rekke funksjoner som overvåker, retter og dokumenterer anleggsmaskinenes daglige arbeid. Enten det er en og en maskin, en liten gruppe maskiner, eller en stor maskinflåte. Både avansert motorveiutbygging, mudrings oppdrag i sjøen og komplekse tomtefelt, industrifelt og VA anlegg får egne spesielle funksjons deler.

Jeg takker våre kunder i inn- og utland for at de bruker DigPilot maskinstyring til sine maskiner, og vil gi dere mange nyttige og tidsmessige funksjner i tiden fremover.

Jan Floberg
Adm Dir