DigPilot Ordrer og montasjer i 2017

Vi takker alle våre kunder som har vist oss den tillit å velge DigPilot Maskinstyrings system som Posisjonerings system for sine dozere og gravemaskiner. Visste De at mer enn halvparten av salget vårt går ut av landet? Vi har forhandlere fra Australia og New Zealand, i Europa og Nabo landene våre. Våre viktigste markeder er pr i dag Nederland og Norge, men det går både 2D og 3D sett hos alle våre forhandlere.

Firma Magnussen & Sønn AS i Lofoten fikk installert 3 sett rett før jul, disse har nå vært i drift en stund og fungerer tilfredsstillende.