DigPilot Ingeniørkurs

DigPilot Office Kurs 2016

DigPilot Office Kurs 2016

DigPilot Teamet avholdt på Gardermoen Radisson Blu hotellet. Kurset viste den høye standarden DigPilot maskinstyring har gjennom den avanserte DigPilot Office Internett Plattformen. Her koordineres DigPilot 3D maskinstyring med GNSS gjennom sømløs dataflyt med byggherre, konsulent og maskineier. Og oss i DigPilot!

Kurset gikk nøye gjennom alle funksjonene til DigPilot  Maskinstyring. Alle maskinene er nå hele tiden tiden innlogget på internett. Uansett hvor i verden! Alle får med et tastetrykk oppgradert programvaren i DigPilot datamaskinene. Men ikke bare det – de får også direkte oppdatert firmware til DigPilot GNSS roverne. Og modemene som er innebygget. Det er nødvendig å holde programvaren (firmwaren) til rovere «fersk». Mange rovere av ulike merker har stoppet de siste årene fordi de har hatt ut-datert firmware.

Vi har opplevet at DigPilot Roverne våre vesentlig har bedret ytelsene siste året, etter å ha blitt oppgradert.

Konsulenter sender meldinger direkte ut til maskinførerne over DigPilot Office, nye versjoner av Prosjektfiler fanges automatisk opp av maskinførerne og DigPilotene i anleggsmaskinene synkroniserer seg mot nye data i serveren hele tiden. Maskiner i drift ute på anleggene får regelmessig/ ukentlig ordre om å kontrollere skuffene sine mot fastmerker på anlegget, kontrollene lagres direkte i DigPilot Office serveren som dokumentasjon.

Og meget mer!

Vi i DigPilot takker Ingeniørene som stilte opp for oppmøtet, og setter pris på den positive tilbakemeldingen vi fikk. Takk også for ideer vi fanget opp om nye funksjoner dere ønsker.

Neste skritt for oss er å organisere brukerkurs for maskinførere. Har dere forslag til hvordan dette beste skal gjennomføres? På hoteller og konferansesaler, eller ute i felten?