Gundersen & Løkens R&D team på plass

Utvikling av DigPilot Maskinstyringsprogram og egenutviklet maskinvare, som GNSS rover og sensorer blir i løpet av 2017 revidert, og vil ved årskiftet fremstå som helt nytt og moderne. Alt eksisterende materiell ute hos kunder vil enkelt kunne oppgraderes. Hva er da bedre en en liten befaring på en velbrukt Volvo 250 fra Håkanes Maskin AS? Håkanes Maskin AS er en av Norges 10 største maskinentreprenører og bruker DigPilot Maskinstyring. Denne maskinen har mange tusen timer i bruk bak seg med DigPilot Maskinstyring.
Dr. Erik Lea og Siv Ing Christopher Westlye setter seg her inn i maskinens virkemåte.
Gundersen & Løken ble etablert i 1899, og er Norges eldste firma i landmålings instrumentbransjen.
Vi benytter anledningen til å gratulere Erik Lea med 50 års dagen i dag.
Jan Floberg
Adm Dir

Utvikling av DigPilot Maskinstyring går inn i ny fase i 2017 og 2018

For å møte utviklingen fra konkurrentene i kommende år, har vi satt sammen en litt annerledes og tyngre Ingeniørteam. De er presentert nedenfor, og vil danne ryggraden i en forskerbasert og høyt utdannet Ingeniørmiljø. En Dr. og en Siv Ing styrker utviklingsgruppa vår, DigPilot maskinstyring vil de kommende to år oppgraderes med både programvare, nye funksjoner og ikke minst ny sensorgenerasjon og datamaskiner. Vi vil passe på at utviklingen tar hensyn til alle våre kunder, som vil kunne oppgradere utstyret de allerede har.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Fra venstre, Siv Ing Erik Sørngård, Siv Ing Christopher Westlye og Dr. P Erik Lea.

Erik Sørngård er utdannet Siv Ing fra NTNU, hovedfag i elektronikk. Erik har bred erfaring fra både universitet og utdanningsinstitusjoner. Men viktigst, han har de siste 9 år vært fast ansatt i Gundersen & Løken AS med ansvar for utvikling, dokumentasjon og produksjon av DigPilot maskinstyring. Med snart 2000 enheter produsert og solgt har Erik Sørngård de beste forutsetninger for å lede Gundersen og Løken AS forsknings- og utviklingsteam til neste generasjon av maskinstyring.

Christopher Westlye er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk ved NTNU, med en spesialisering i innvevde systemer/embedded systems. Han har blant annet utviklet et menneske-maskin grensesnitt med Microsoft Kinect i .NET, for å manipulere 3D-figurer med hendene. De siste årene har han vært ansatt hos National Instruments i Stockholm, hvor han har blitt rotert mellom forskjellig tekniske stillinger som del av firmaets Graduate program.
Fra og med 5. April i år har Christopher fulltidsstilling hos Gundersen & Løken AS, som ansvarlig for utvikling og vedlikehold av software til DigPilot maskinstyring.

Erik Lea er Doktor i elektrooptikk og har utviklet sveiseutstyr for optiske fibre for Ericsson, kompensasjonssystemer for høyspentanlegg hos ABB og optiske målesystemer hos Simtech i Singapore. De siste årene har Erik Lea utviklet elektronikk-hardware, blant annet hatt ansvar for design av DigPilot to antenne roveren. Fra 1. april i år har Erik Lea fulltidsstilling hos Gundersen og Løken AS, som ansvarlig for utvikling av hardware til DigPilot maskinstyring. I tillegg til å optimere og videreutvikle elektronikken i DigPilot-roveren kommer hans bakgrunn i fysikk og målesystemer til å være uvurderlig i utvikling av ny sensorteknologi som vil bli tatt i bruk i DigPilot systemene i årene som kommer.

Erik Sørngård, Erik Lea og Christopher Westlye utgjør et kraftig team som vil fremvise nye og spennende produkter allerede rundt kommende årsskifte.
Fra neste år vil DigPilot Maskinstyring fremstå som et helt nytt og moderne program, med en rekke funksjoner som overvåker, retter og dokumenterer anleggsmaskinenes daglige arbeid. Enten det er en og en maskin, en liten gruppe maskiner, eller en stor maskinflåte. Både avansert motorveiutbygging, mudrings oppdrag i sjøen og komplekse tomtefelt, industrifelt og VA anlegg får egne spesielle funksjons deler.

Jeg takker våre kunder i inn- og utland for at de bruker DigPilot maskinstyring til sine maskiner, og vil gi dere mange nyttige og tidsmessige funksjner i tiden fremover.

Jan Floberg
Adm Dir

DigPilot Ordrer og montasjer i 2017

Bilde

Vi takker alle våre kunder som har vist oss den tillit å velge DigPilot Maskinstyrings system som Posisjonerings system for sine dozere og gravemaskiner. Visste De at mer enn halvparten av salget vårt går ut av landet? Vi har forhandlere fra Australia og New Zealand, i Europa og Nabo landene våre. Våre viktigste markeder er pr i dag Nederland og Norge, men det går både 2D og 3D sett hos alle våre forhandlere.

Firma Magnussen & Sønn AS i Lofoten fikk installert 3 sett rett før jul, disse har nå vært i drift en stund og fungerer tilfredsstillende.

DigPilot Montasjer mars 2016

DigPilot teamet er kommet godt igang i 2016, nye maskiner er montert opp med både 2D maskinstyring med laser og referansehøyder, og 3D gravemaskin systemer med full GNSS styring og Internett kobling til server.DSC07190

Carl Martin er en meget rutinert montør, han server nå kunder i både Norge og nabolandene våre, Sverige og Danmark.

Våre 3D maskinstyringer utstyres nå med 2. generasjon DigPilot GNSS Rover. All innmat i disse  roverne er ny-utviklet, med siste teknologi fra Septentrio som leverer GNSS motorene, og den nyeste Satel Radioen.

Ingen skal nå komme å si at de ikke får fix, og det lynraskt !!

Siste uka, montasjer i Gudbrandsdalen og Folldal, vi takker Nermo Maskin AS og Folldal Maskin AS for tilliten de viser oss. Maskinene måler på cm korrekt i både grunnriss og høyde, og kommer til å gjøre nettopp det hver dag i mange år fremover.

DigPilot Office gir deg flere muligheter til å administrere anlegg såvel som Maskinstyringflåte.

Ved siden av ny DigPilot GNSS to antenne rover, fremstår DigPilot Office som en moden og moderne Internett plattform der alle DigPilot Maskinstyrings Maskinene logger seg inn hver morgen. All programvare oppdateres direkte over nettet til alle våre kunder i Norge. Filer sendes til og fra maskinene å dokumentere alt arbeid som utføres. Maskinene kontrolleres sågar direkte mot kontrollmerker på anlegget med faste innlagte intervaller, og dokumenterer maskinenes nøyaktighet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nils Oma på Jæren

DigPilot Ingeniørkurs

DigPilot Office Kurs 2016

DigPilot Office Kurs 2016

DigPilot Teamet avholdt på Gardermoen Radisson Blu hotellet. Kurset viste den høye standarden DigPilot maskinstyring har gjennom den avanserte DigPilot Office Internett Plattformen. Her koordineres DigPilot 3D maskinstyring med GNSS gjennom sømløs dataflyt med byggherre, konsulent og maskineier. Og oss i DigPilot!

Kurset gikk nøye gjennom alle funksjonene til DigPilot  Maskinstyring. Alle maskinene er nå hele tiden tiden innlogget på internett. Uansett hvor i verden! Alle får med et tastetrykk oppgradert programvaren i DigPilot datamaskinene. Men ikke bare det – de får også direkte oppdatert firmware til DigPilot GNSS roverne. Og modemene som er innebygget. Det er nødvendig å holde programvaren (firmwaren) til rovere «fersk». Mange rovere av ulike merker har stoppet de siste årene fordi de har hatt ut-datert firmware.

Vi har opplevet at DigPilot Roverne våre vesentlig har bedret ytelsene siste året, etter å ha blitt oppgradert.

Konsulenter sender meldinger direkte ut til maskinførerne over DigPilot Office, nye versjoner av Prosjektfiler fanges automatisk opp av maskinførerne og DigPilotene i anleggsmaskinene synkroniserer seg mot nye data i serveren hele tiden. Maskiner i drift ute på anleggene får regelmessig/ ukentlig ordre om å kontrollere skuffene sine mot fastmerker på anlegget, kontrollene lagres direkte i DigPilot Office serveren som dokumentasjon.

Og meget mer!

Vi i DigPilot takker Ingeniørene som stilte opp for oppmøtet, og setter pris på den positive tilbakemeldingen vi fikk. Takk også for ideer vi fanget opp om nye funksjoner dere ønsker.

Neste skritt for oss er å organisere brukerkurs for maskinførere. Har dere forslag til hvordan dette beste skal gjennomføres? På hoteller og konferansesaler, eller ute i felten?

DigPilot Forhandlermøte 2015

DigPilot arrangerte sitt sjette forhandlermøte med sine utenlandske forhandlere uka etter Loendagene.

Idylliske Union Øye Hotell innerst i Nordangsfjorden tok vel imot våre 20 delegater. Siste års utvikling og nyheter fra «the DigPilot Crew» ble presentert for de som skal bringe produktet ut i verden!

Spesielt har DigPilot Office Internett plattformen vår blitt gjennomarbeidet siste år, den er fullt kapabel til å administrere en maskinflåte. Uansett hvor i verden, og uansett hvor mange maskiner det er i drift på et anlegg. Filveksling, sikring av maskindata til server, automatisk oppdatering av all firm- og software over internett, tvungen koordinatkontroll til fastmerker på anlegg er noen av finessene der vi ligger i forkant av konkurrentene våre.

Ny DigPilot GNSS rover, annen generasjon, to antenne med innebygget radiomodem og internettmodem ble introdusert: vi forventer å se den testet å gå ut som markedets raskeste og mest nøyaktige. Alle hoved elementer er fornyet, siste versjon fra våre underleveradører er implementert.

Vi takker Øye familien for å ha gitt oss alle en uforglemmelig opplevelse, det er en glede å kunne gi litt tilbake til Møre for alle DigPilotene de har vist oss tilliten å kjøpe!

PA040950PA020931